philip zimbardo

Ji.hlavský experiment se Zimbardem

Jihlavský festival dokumentárních filmů odstartuje 25. října na jihlavském Masarykově náměstí a potrvá pět dní. Tento ročník se stává jubilejním, jelikož od prvního  festivalu uběhlo již dvacet let. Tvůrci festivalu si jako jednoho z významných hostů přizvali amerického psychologa a pedagoga Philipa G. Zimbarda. 

S doktorem Zimbardem se návštěvníci budou moci setkat 27. října na 6. ročníku Inspiračního fóra. Philip G. Zimbardo je nesmazatelně znám pro svůj kontroverzní a mnohokrát diskutovaný Standfordský vězeňský experiment z roku 1971. Experiment spočíval v uzavření 24 dobrovolníků do uměle vytvořeného vězení v prostorách Stanfordské univerzity. Záměrně byli vybráni zcela psychicky vyrovnaní a zdraví jedinci z řad studentů. Po rychle kulminujícím vývoji událostí musel být experiment předčasně ukončen. Zimbardo ho podrobně popisuje ve své knize Luciferův efekt. K popularitě experimentu bezpochyby přispěla i tři filmová zpracování, německý Das Experiment z roku 2001, americký The Experiment z roku 2010 a nejnovější The Stanford Prison Experiment pod taktovkou K. P. Alvareze z roku 2015.

V současnosti se zabývá násilným chováním jedinců v projektu Heroic Imagination Project, kde analyzuje data bývalých členů gangů a lidí, kteří byli napojeni na teroristické organizace. Heroic Imagination Project, zkráceně HIP, je neziskovou organizací, která se snaží podporovat hrdinství v každodenním životě. Práce Zimbarda do hloubky studují psychologické předpoklady pro negativní formy chování ovlivněné společností, jako je například konformita, poslušnost nebo syndrom nezúčastněného diváka. Samotná organizace poskytuje znalosti, nástroje, strategie a cvičení pro jednotlivce i skupiny, které jim pomohou překonat sociální a psychologický tlak v klíčových okamžicích (heroicimagination.org). Organizace spolupracuje na výzkumu například se sicilskými školami nebo se společností Psi Beta.

 

photo credit: www.alexmurrell.co.uk




There are no comments

Add yours