Antická Štvanice Oresteia

Oresteia na Antické Štvanici

Vila Štvance od 1. do 17. září hostila divadelní soubor Tygr v tísni s jejich adaptací antické tragédie Oresteia. Režii má na svědomí Ivo Kristián Kubák a jako pravé antické drama se i Oresteia odehrává venku. 

Starořecká trilogie je v podání Tygra v tísni rozdělena do třech dějství, kdy samotný soubor nezvykle provází diváky po jednotlivých scénách – stanovištích. První část hry, tedy Agamemnón přijíždějící do Argu, je umístěna na volné prostranství před Vilou. V prvním dějství září polonahá věštkyně Kassandra v podání Eriky Stárkové, jež si přiveze jako otrokyni Agamemnón. Kassandřina věštba působí velmi syrově a na diváka zanechá dojem. Po vraždě Agamemnónově následuje krátká pauza, aby se diváci z vraždy vzpamatovali, a po pauze si sbor argejských dívek odvede svůj „lid“ dál.

Sbor dovede diváky až do zchátralého disco-klubu Face to Face, kde se můžou rozmístit v prostoru. Dominantu tvoří „antické“ zříceniny a divák se stává svědkem skoro až mystického rituálu, při kterém Éléktra (Iva Holubová) chystá pomstu za svého zavražděného otce. Samotný Orestés, jehož ztvárnil Matěj Anděl, za mocného funění zavraždí matčina milence Aigistha a poté i královnu matku. Obě vraždy jsou na divadlo provedeny velmi realisticky a hluboce působí i na přísedící diváky. Než se divák stačí vzpamatovat, vtrhnou na scénu mýtické Erínye – Lítice lačné po pomstě. Oresta dohání k šílenství už jen tím, že na sebe vzaly podobu jeho mrtvé matky.

Erínye však nedoženou k šílenství jen Oresta, ale doženou i diváky na další stanoviště – před majestátní „antický“ soud, kde vysoko nad hlavami visí nápis „Spravedlnost“.  V dáli je slyšet hřmot velkého auta, to už příjíždí mocná a spravedlivá Athéna (Marie Štipková) ve svém vojenském jeepu. Do moderně soudobého kostýmu je oděna i Athéna, která již z dálky září ve zlatých upnutých šatech. Jedinou připomínkou dob minulých je její signifikantní zlatá přilbice. Po komediálním výstupu slunečného Apollóna končí toto netradiční a zajímavé pojetí Orestei tradičně – ve prospěch Oresta.
There are no comments

Add yours